Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011

Προσωρινά αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού 2011 για το Δήμο Πάργας


Τα προσωρινά αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού 2011 για το Δήμο Πάργας ειναι, 11.940 κάτοικοι, 5.940 Άνδρες, 6.000 Γυναίκες, 43,45 η Πυκνότητα μόνιμου πληθυσμού ανά τετρ. χιλιόμετρο.

   Στην απογραφή του 2001 είχαμε Δήμος Πάργας πραγματικός πληθυσμός 4.033, Δήμος Φαναρίου πραγματικός πληθυσμός 8.911. Σύνολο Δ.Πάργα και Δ.Φαναρίου για το 2001 ήταν 12.944 κάτοικοι.

   Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 κατά το χρονικό διάστημα από 10 έως και 24 Μαΐου 2011 και ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό(1) της Χώρας.
Στο σύνολο της Χώρας απεγράφησαν 10.787.690 μόνιμοι κάτοικοι, εκ των οποίων 5.303.690 άρρενες (49,2%) και 5.484.000 θήλεις (50,8%). Τα προσωρινά αποτελέσματα κατά Δήμο (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), περιλαμβάνονται στο συνημμένο πίνακα 1.
   Τα ανωτέρω προσωρινά στοιχεία προέρχονται από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις του αριθμού των ατόμων που απεγράφησαν στις 94 Εποπτείες της Χώρας και όχι από επεξεργασία των ατομικών ερωτηματολογίων, η οποία θα ακολουθήσει. Για το λόγο αυτό, τα στοιχεία χαρακτηρίζονται ως προσωρινά και ενδέχεται να αποκλίνουν από τα οριστικά.
   Τα οριστικά αποτελέσματα για το Μόνιμο Πληθυσμό, σε επίπεδο οικισμού, θα είναι διαθέσιμα το δεύτερο εξάμηνο του 2012. Αναλυτικά αποτελέσματα για τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού θα γίνονται διαθέσιμα σταδιακά, από το τέλος του 2012 και εντός του 2013, μετά την επεξεργασία των ατομικών ερωτηματολογίων (38.000.000 σελίδες), η οποία περιλαμβάνει την οπτική ανάγνωση, την κωδικογράφηση και τους πάσης φύσεως ελέγχους
ποιότητας...

Συνέχεια στο αρχείο εδώ.


ZOZEFINA

1 σχόλιο: